Alberto Fernández Costales

Facultat de Formació del Professorat i Educació

Universitat d’Oviedo

C/ Aniceto Sela, s/n

33010 Uviéu (Asturies) – Espanya

Tel.: +34 98 510 28 64

E-mail: fernandezcalberto@uniovi.es

 

Researcher ID: K-6996-2014

Orcid ID: 0000-0002-5120-8181

Alberto Fernández Costales és professor Ajudant de Doctor al Departamento de Ciencias de la Educación (Àrea de Didáctica de la Lengua y la Literatura) de la Universidad de Oviedo. Ha realitzat estàncies d’investigació a la Universitat de Melbourne (Austràlia), l’Imperial College of Science and Technology (Regne Unit), la Universitat de Lovaina (Bèlgica), la Universitat de Ratisbona (Alemanya) i la Universitat de Brasov (Romania). Les seves línies d’investigació se centren en l’ensenyament de l’anglès, el bilingüisme i l’Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts (AICLE). En els últims cinc anys ha participat en catorze projectes d’investigació (nou d’ells europeus, dos de pla nacional i tres de projectes d’àmbit regional) i ha publicat dinou articles en revistes indexades i quinze articles de llibre. És evaluador de projectes d’investigació per l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), així com per altres agències europees. Des de l’any 2012 coordina el Master Universitario en Enseñanza Integrada de la Lengua Inglesa y Contenidos de la Universidad de Oviedo.