Fernando Senar Morera

Departament de Psicologia

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Universitat de Lleida

Estudi General, 4

25001 Lleida – Espanya

Tel: +34 973 706 624

Fax: +34 973 706 502

E-mail: fernando.senar@udl.cat

 

Orcid ID: 0000-0002-7885-9670

Fernando Senar Morera és investigador predoctoral de la Universitat de Lleida. S’ha graduat en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana i ha realitzat un màster en recerca en cervell i conducta en aquesta mateixa Universitat.

L’any 2020 va rebre una beca FI-SDUR AGAUR de la Generalitat de Catalunya per començar el doctorat. El seu camp d’investigació està centrat en processos d’adquisició del llenguatge en persones d’origen immigrant.