Santiago Parera Izquierdo

Universitat de Girona

E-mail: santiago.perera@udg.edu