Cecilio Lapresta Rey

Departament de Geografia i Sociologia

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Universitat de Lleida

Avda. Estudi General, 4

25001 Lleida – Espanya

Tel.: +34 973 706 604

Fax: +34 973 706 502

E-mail: clapresta@geosoc.udl.cat

 

Researcher ID: K-6845-2014

Orcid ID: 0000-0002-3411-7077

Cecilio Lapresta és Doctor per la Universitat de Lleida (2004). Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona (1998).

Va ingressar al Sistema Universitari a l’any 2000 gràcies a la concessió d’una Beca Predoctoral per part de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses (filial de CSIC) adscrita a la Universitat de Lleida. És professor a temps complert dins l’àrea de Sociologia de la mateixa Universitat des de 2004, primer com a Professor Lector (Ajudant de Lector) i des de 2009 com a Professor Agregat (Contractat Doctor).

Les seves línies d’investigació se centren en l’anàlisi de les construccions identitàries i el paper que les llengües juguen en elles, l’estudi de les actituds lingüístiques i les pautes d’aculturació dels descendents de migrats, posant especial èmfasi en com tot això reverteix en la seva integració escolar, lingüística i social.

Ha dirigit i participat en nombrosos projectes d’investigació d’àmbit autonòmic estatal o europeu, publicant els resultats en revistes de primer nivell nacional i internacional.

En la convocatòria de l’any 2007 rebé el segon Premi Nacional d’Investigació Educativa fruit del treball “Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural”.