Emilia Serra Desfilis

Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Universitat de València

Avda. de Blasco Ibáñez, 13 · 46010 Valencia – Espanya

Tel.: +34 (9638) 64274  E-mail: emilia.serra@uv.es