Judit Janés Carulla

Departament de Psicologia

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Universitat de Lleida

Avda. Estudi General, 4

25001 Lleida – Espanya

Tel.: +34 973 706 534

Fax: +34 973 706 502

E-mail: jjanes@pip.udl.cat

 

Researcher ID: K-3046-2014

Orcid ID: 0000-0002-7870-0547

Judit Janés és Doctora per la Universitat de Lleida (2006). Diplomada en Ciències de l’Educació (1997) i Llicenciada en Psicopedagogia (1999), té un Màster en Prevenció de Riscos Laborals (1999) i un Màster en Audició i Llenguatge (2007). Va obtenir una beca predoctoral concebuda per la Generalitat de Catalunya en el Departament de Psicologia a l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Lleida.

Des de 2009 fins a l’actualitat és professora a temps complert d’aquesta mateixa àrea de coneixement. També va ser Vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació en la Universitat de Lleida (2010).

Ha participat en nombrosos projectes d’investigació autonòmica, estatals i europeus, obtenint un alt número de publicacions de prestigi a nivell nacional i internacional, així com la participació en congressos/seminaris científics i internacionals.