Los procesos de aculturación de los descendientes de latinoamericanos en la provincia de Lleida. Análisis y propuestas didácticas y socioeducativas de inclusión.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) – Universitat de Lleida.
 • DURADA: Des de gener de 2020 fins a desembre de 2021.
 • INVESTIGADORS PRINCIPALS: Cecilio Lapresta Rey – Nayra Llonch – M. Àngels Cabases.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, Clara Sansó Galiay, Adelian Ianos, Cristina Petreñas, Isabel Sáenz, Ursula Hinostroza, Verònica Parisi Moreno, Clara I. López Basanta, M. Jesús Gómez,Tanja Strecker, Miquel Úbeda, Katya Núñez.
 • FINANÇAMENT: 7.000 €
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. 2019CRINDESTABC

Perfiles de aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación. (Projectes I+D+I: Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat).
 • DURADA: Des de gener de 2018 fins a desembre de 2020.
 • INVESTIGADORS PRINCIPALS: Cecilio Lapresta Rey (IP1) i Ángel Huguet Canalís (IP2).
 • ALTRES INVESTIGADORS: Judit Janés Carulla, Clara Mª Sansó Galiay, Adelina Ianos, Cristina Petreñas, Paquita Sanvicén, Xosé Anton González Riaño, Alberto Fernández Costales, Alejandro Iborra, Gloria Nogueiras, Vanesa Rojo Ribas, Juán Jiménez Salcedo, Ester Caballé, Núria Campi, María Torres, Isabel Sáenz, Ursula Hinostroza, Carmen Moncasi, Abderrafie Ettalydy, Camelia Simón i Angelica-Marinela Gaina.
 • COL·LABORADORS EXTERNS: Josep Mª Díez Torrent (Universitat d’Andorra, Andorra); Théophile Munyangeyo (Leeds Beckett University, Regne Unit); Matteo Santipolo (Universita degli Studi di Padova, Italia); John Marcus Smeds i Annikki Koskensalo (University of Turku, Finlàndia); Andreu Van Hooft (Radboud Universiteit, Holanda); Jagoda Granic (Sveučilište u Splitu, Croacia); Roberto Gómez (Université du Luxembourg, Luxemburg); Anne Pomerantz i Nancy H. Hornberger (University of Pennsylvania, Estats Units); Mario López-Gopar (Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, México).
 • FINANÇAMENT: 54.450 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. EDU2017-82479-R.

Impacte dels processos d’aculturació i de les pràctiques educatives en la construcció de la identitat cultural dels joves d’origen immigrant en el sistema educatiu català.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 • DURADA: Des de maig de 2017 fins a maig de 2018.
 • INVESTIGADORA PRINCIPAL: Cristina Petreñas Caballero.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey i Clara Sansó Galiay.
 • FINANÇAMENT: 3.000 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. Borsa d’estudi “Abelard Fàbrega”. LXXXVI Cartell de premis i borses d’estudi (convocatòria dels Premis Sant Jordi 2017).

Diversitat cultural i lingüística a l’escola quebequesa: un exemple per Catalunya?

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST). Universitat de Lleida.
 • DURADA: Des de desembre de 2016 fins a desembre de 2018.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cecilio Lapresta Rey (IP1), Jordi Garreta (IP2) i Carme Figuerola (IP3).
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, Clara Sansó Galiay, Adelina Ianos, Cristina Petreñas, Ester Caballé, Núria Llevot Calvet, M. Paz López Teulón, Jordi Domingo Coll, Olga Bernad Cavero, Mònica Macià Bordalba, Àngels Santa Bañeres i Pere Solà Solé
 • FINANÇAMENT: 6.000 €.

La enseñanza del aragonés treinta años después. Evolución, situación actual y perspectivas.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca (XXXII Concurs d’Ajuts de Recerca 2016).
 • DURACIÓ: Des de novembre de 2016 fins a novembre de 2017.
 • INVESTIGADORA PRINCIPAL: María Torres Oliva.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Cecilio Lapresta Rey, Cristina Petreñas Caballero i Adelina Ianos.
 • FINANÇAMENT: 3.550 €.

Perfils d’aculturació dels descendents de migrants a Lleida. Pautes d’exclusió i inclusió social i educativa.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Oficina de Cooperació i Desenvolupament. Universitat de Lleida.
 • DURADA: Des de setembre de 2016 fins a setembre de 2017.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cecilio Lapresta Rey (IP1) i Cristina Petreñas (IP2).
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, Clara Sansó Galiay, Adelina Ianos, Ester Caballé, Carmen Poalelungi i Simona Popa.
 • FINANÇAMENT: 5.000 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. Resolució del Consell de Govern de la Universitat de Lleida de 24 de maig del 2016.

Las actitudes lingüísticas de los escolares provenientes de la inmigración. Un instrumento de integración socioeducativa.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación. (Projectes I + D + I: Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat).
 • DURADA: Des de gener de 2015 fins a desembre de 2017 (pròrroga fins a desembre de 2018).
 • INVESTIGADORES PRINCIPALES: Ángel Huguet Canalís (IP1) i Cecilio Lapresta Rey (IP2).
 • ALTRES INVESTIGADORS:
 • Equip d’investigació (Doctors): Silvia-Maria Chireac i Anna María Devis Arbona (Universitat de València); Alberto Fernández Costales i José Antonio González Riaño (Universidad de Oviedo); Juan Jiménez Salcedo (Universidad Pablo de Olavide); José M. Madariaga Orbea (Universidad del País Vasco); José Luis Navarro Sierra, Clara Mª Sansó Galiay i Judit Janés Carulla (Universitat de Lleida).
 • Equip de treball (Doctors): Nancy H. Hornberger i Anne Pomerantz (University of Pennsylvania, Estats Units); Adelina Ianos i Cristina Petreñas Caballero (Universitat de Lleida); Annikki Koskensalo (University of Turku, Finlàndia); Théophile Munyangeyo (Leeds Beckett University, Regne Unit); Matteo Santipolo (Universita degli Studi di Padova, Itàlia); John Marcus Smeds (University of Turku, Finlàndia); María Herrero Herrero (Universidad de Zaragoza).
 • Equip de treball (No-Doctors): José María Díaz Torrent, Angelica-Marinela Gaina, Carme Moncasí, Carmen-Valentina Poalelungi, Simona Popa, Camelia Simon, Ester Caballé, María Torres i Isabel Sáenz.
 • FINANÇAMENT: 22.990 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. EDU2014-54093-R.

Una anàlisi comparativa de les actituds lingüístiques a la Franja de Ponent i a Catalunya.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 • DURADA: Des de juny de 2014 fins a març de 2015.
 • INVESTIGADORA PRINCIPAL: Clara Sansó Galiay.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey i José Luis Navarro Sierra.
 • FINANÇAMENT: 4.000 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. Borses d’estudi “Països Catalans”. LXXXIII Cartell de premis i borses d’estudi (convocatòria dels Premis Sant Jordi 2014, Nº ref. 5/285).

Managing Multilingualism in European Schools. [Gestionant el multilingüisme en les escoles europees (II)].

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Ilerdencs. Diputación Provincial.
 • DURADA: Des de juliol de 2014 fins a desembre de 2014.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cecilio Lapresta Rey.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, José Luis Navarro Sierra, Silvia Maria Chireac, Clara Sansó Galiay, Adelina Ianos, Carmen Poalelungi i Simona Popa.
 • FINANÇAMENT: 960 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. T0072 201400920.

Managing Multilingualism in European Schools [Gestionant el multilingüisme en les escoles europees (I)]

 • ENTITAT FINANÇADORA: Obra Social La Caixa i Universitat de Lleida.
 • DURADA: Des d’abril de 2014 fins a desembre de 2014.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cecilio Lapresta Rey.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, José Luis Navarro Sierra, Silvia Maria Chireac, Clara Sansó Galiay, Adelina Ianos, Carmen Poalelungi i Simona Popa.
 • FINANÇAMENT: 2.213,97 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. C151 N La Caixa U09 Ajuts.

Plurilingüismo y educación. Una aproximación desde la perspectiva intercultural bilingüe (a desenvolupar en col·laboració amb el Ministeri d’Educació del Perú i el Instituto CREA de Lima, Perú).

 • ENTITAT FINANÇADORA: Universitat de Lleida. Ajudes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l’any 2013.
 • DURADA: Des de maig de 2013 fins a abril de 2014.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Navarro Sierra.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ángel Huguet Canalís, Cecilio Lapresta Rey, Judit Janés Carulla i Clara Sansó Galiay.
 • FINANÇAMENT: 3.000 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. Acord núm. 145/2013 del Consell de Govern de 28 de maig de 2013 (BOU núm. 150).

Las actitudes lingüísticas: el caso de los jóvenes de secundaria de la Comarca del Bajo Cinca.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis del Baix Cinca.
 • DURADA: Des de novembre de 2010 fins a octubre de 2011.
 • INVESTIGADORA PRINCIPAL: Clara Sansó Galiay.
 • FINANÇAMENT: 900 €

 Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación – Subdirección General de Proyectos de Investigación. (Projectes I + D + I: Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat).
 • DURADA: Des de desembre de 2009 fins a desembre de 2012.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Adelina Ianos, Judit Janés Carulla, Gloria Jové Monclús, Cecilio Lapresta Rey, Clara Mª Sansó Galiay, José Luis Navarro Sierra, Mª Ángeles Marsellés Vidal, Montserrat Nòria Jové , Jaume Suau Castro, Maria Josep Valls Gabernet ,Esther Betrián Villas i Joan Biscarri Gassió, Silvia-Maria Chireac i Mònica Querol Coronado (Universitat de Lleida); José Antonio González Riaño (Universidad de Oviedo); José M. Madariaga Orbea (Universidad del País Vasco); Henar Rodríguez Navarro (Universidad de Valladolid).
 • FINANÇAMENT: 40.800 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. EDU2009-08669EDUC.

Linguistic Contact and Immigration in Europe [Contacte lingüístic i inmigració a Europa].

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. Subdirección General de Proyectos de Investigación (Subprograma d’Accions complementàries als projectes d’investigació fonamental no orientada, BOE del 30 de novembre de 2007).
 • DURADA: Des d’abril de 2009 fins a març de 2010.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS:
 • Grup Universitat de Lleida (UdL): Joan Biscarri Gassió, Silvia-Maria Chireac, José Antonio González Riaño, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey, José M. Madariaga Orbea, José Luis Navarro Sierra, Mònica Querol Coronado i Clara Sansó Galiay.
 • Investigador(s) principals – Socis UE: Naz Rassol (University of Reading, Regne Unit); Carol W. Pfaff (Freie Universität Berlin, Alemania); Carmen Cretu (Universitatea “Alexandru I. Cuza” de Iaşi, Romania); Matteo Santipolo (Università di Padova, Itàlia); John Marcus Smeds (Turun Yliopisto / University of Turku, Finlàndia); Sanita Lazdina (Rēzeknes Augstskola/Rēzekne University College, Letònia).
 • FINANÇAMENT: 6.300,00 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. EDU2008-04124-E/EDUC.

Competencias lingüísticas y actitudes lingüísticas en contextos plurilingües. El caso de los escolares provenientes de la inmigración.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Dirección General de Investigación (DGI).
 • DURADA: Des de desembre de 2005 fins a desembre de 2008.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Joan Biscarri Gassió, Silvia-Maria Chireac, José Antonio González Riaño, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey, José M. Madariaga Orbea i José Luis Navarro Sierra.
 • FINANÇAMENT: 12.900 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. SEJ2005-08944-C02-02/EDUC.

Dona-home rurals (Subprojecte: Prevenció de la segregació de la dona immigrant en l’àmbit del procés formatiu i per la seva inserció laboral)

 • ENTITAT FINANÇADORA: Fondo Social Europeo (EQUAL-Espanya). (Resolució de 17 de novembre de 2004, BOE núm 301 de 15 de desembre).
 • DURADA: Des de desembre de 2004 fins a desembre de 2007.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Jordi Garreta, Núria Llevot, Conxita Vendrell, Fidel Molina, Joan Biscarri, José Luis Navarro, Cecilio Lapresta, Judit Janés i Silvia-Maria Chireac.
 • FINANÇAMENT: 92.000 €.

Alumnat nouvingut versus alumnat autòcton: Les actituds vers el català i el castellà de l’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Projectes ARIE 2004.
 • DURADA: Des d’octubre de 2004 fins a novembre de 2005.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Joan Biscarri Gassió, Fidel Molina Luque, Josep M. Serra Bonet, Santiago Perera Izquierdo, José Luis Navarro Sierra, Idoya Ibarbia Mangrané, Eva Roig Binefa, Begoña Cosculluela Pons i Judit Janés Carulla.
 • FINANÇAMENT: 6.200 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. 2004 ARIE 00039.

Les actituds lingüístiques de l’alumnat d’origen immigrant a Catalunya.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics. (Resolució 2696/2004 de 14 de juliol, DOGC núm. 4235 del 8 d’octubre).
 • DURADA: Des de juliol de 2004 fins a juliol de 2005.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Josep M. Serra Bonet, José Luis Navarro Sierra i Judit Janés Carulla.
 • FINANÇAMENT: 11.400 €.

Respuestas educativas a la diversidad cultural en Cataluña y el País Vasco.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
 • DURADA: Des de juny de 2003 fins a juny de 2004.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís (part del projecte corresponent a Catalunya).
 • ALTRES INVESTIGADORS: José M. Madariaga Orbea (part del projecte corresponent al País Basc).
 • FINANÇAMENT: 600 €.

 Lenguas en presencia y actitudes lingüísticas: el futuro del trilingüismo visto por los escolares de la provincia de Huesca.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
 • DURADA: Des de novembre de 2003 fins a novembre de 2004.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Esperanza Coutado Doménech, Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey i José Luis Navarro Sierra.
 • FINANÇAMENT: 2.500 €.

Inmigración y conocimiento de la lengua castellana. El caso de los escolares inmigrados en Aragón.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
 • DURADA: Des de novembre de 2002 fins a novembre de 2003.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: José Luis Navarro Sierra.
 • FINANÇAMENT: 500.000 ptes.

Relaciones entre la enseñanza de la lengua minoritaria y las actitudes lingüísticas de los escolares.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Dirección General de Investigación (DGI).
 • DURADA: Des de desembre de 2001 fins a desembre de 2004.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: José Antonio González Riaño, Judit Janés Carulla, Enric Llurda Jiménez, José M. Madariaga Orbea, M. Gloria Medrano Mir, José Orrantia Rodríguez i Jordi Suïls Subirà.
 • FINANÇAMENT: 9.904,39 €.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. BSO2001-0978.

Motivaciones, actitudes, intereses y necesidades de los adolescentes fragatinos (2ª Part).

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ayuntamiento de Fraga (Huesca).
 • DURADA: Des de desembre de 2001 fins a juliol de 2002.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Jordi Garreta Bochaca i Cecilio Lapresta Rey.
 • FINANÇAMENT: 1.000.000 ptes.

Motivaciones, actitudes, intereses y necesidades de los adolescentes fragatinos (1ª Part).

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ayuntamiento de Fraga (Huesca).
 • DURADA: Des de desembre de 2000 fins a juny de 2001.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Jordi Garreta Bochaca i Cecilio Lapresta Rey.
 • FINANÇAMENT: 500.000 ptes.

La evaluación de la educación bilingüe en el estado español. Perspectivas para el Aragón del siglo XXI.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
 • DURADA: Des de novembre de 1999 fins a novembre de 2000.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ana Mª Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 300.000 ptes.

 Integració i identitat: el cas de la població forana a la Vall d’Aran.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Ilerdencs. Diputació de Lleida.
 • DURADA: Des de setembre de 1999 fins a setembre de 2000.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Judit Janés Carulla, Cecilio Lapresta Rey, Josep M. Serra Bonet i Jordi Suïls Subirà.
 • FINANÇAMENT: 500.000 ptes.

Análisis de la efectividad de tres modelos de educación multilingüe. El caso de la Vall d’Aran.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Lleida (La Paeria).
 • DURADA: Des de gener de 1999 fins a gener de 2002.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Alfred Agustí Farreny, Xavier Burrial Sancho, Judit Janés Carulla, Enric Llurda Giménez, Miquel Pueyo París, Jaume Sanuy Burgués, Josep Mª Serra Bonet, Jordi Suïls Subirà i Conxita Vendrell Serés.
 • FINANÇAMENT: 2.250.000 ptes.

Desequilibrio entre lenguas y rendimiento escolar: el lenguaje como mediador del éxito académico en contextos bilingües.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Concurs nacional per atorgar Ajudes a la investigació educativa de 1997. (Ordre de 7 de juliol de 1998, BOE núm 222 de 16 de setembre).
 • DURADA: Des d’octubre de 1998 fins a octubre de 2000.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: José Joaquín Arrieta Gallastegui, José Luis Atienza Merino, Mª Luisa Castro Menéndez, José Antonio González Riaño, Ana Mª Huguet Canalís, Judit Janés Carulla, José M. Madariaga Orbea, Marisa Mateo Alcalá, José Luis Navarro Sierra, José Orrantia Rodríguez, Manoli Pifarré Turmo, José Luis San Fabian Maroto, Jaume Sanuy Burgués, Josep Mª Serra Bonet i Jordi Suïls Subirà.
 • FINANÇAMENT: 2.000.000 ptes.

Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut de Sociolingüística Catalana. Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
 • DURADA: Des de juny de 1997 fins a abril de 1998.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Enric Llurda Giménez, Jordi Garreta Bochaca i Jordi Suïls Subirà.
 • FINANÇAMENT: 600.000 ptes.

Mediadores lingüísticos del éxito/fracaso escolar en el alumnado del Aragón catalanófono.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
 • DURADA: Des de novembre de 1996 fins a novembre de 1997.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 300.000 ptes.

Conocimiento lingüístico de los escolares de la Franja de Aragón e implicaciones curriculares del tratamiento de las lenguas.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT).
 • DURADA: Des de juny de 1994 fins a juny de 1996.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Joan Biscarri Gassió i Jaume Sanuy Burgués.
 • FINANÇAMENT: 1.500.000 ptes.
 • PROJECTE INVEST. Nº REF. PS93-0103.

Conocimiento lingüístico de los escolares de la Franja Oriental de Aragón.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Acord Marc universitats catalanes. Universitat de Girona-Universitat de Lleida.
 • DURADA: Des de març de 1994 fins a desembre de 1995.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 205.000 ptes. (UdL) + 260.000 ptes. (UdG) = 465.000 ptes.

Bilingüismo y educación en la Franja Oriental de Aragón: revisión teórica y perspectivas de futuro.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
 • DURADA: Des de novembre de 1993 fins a novembre de 1994.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • ALTRES INVESTIGADORS: Ana Mª Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 350.000 ptes.

Desequilibrio entre lenguas y actitudes lingüísticas de los escolares en el Baix Cinca.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida.
 • DURADA: Des d’abril de 1993 fins a abril de 1994.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 100.000 ptes.

Bases para el estudio del bilingüismo social en la población escolar del Baix Cinca.

 • ENTITAT FINANÇADORA: Institut d´Estudis del Baix Cinca i Instituto de Estudios Altoaragoneses.
 • DURADA: Des de setembre de 1990 fins a setembre de 1993.
 • INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel Huguet Canalís.
 • FINANÇAMENT: 100.000 ptes.