Elisabeth Evans Risco

Institut d’Educació Superior Pedagògic “Calidad en Redes de Aprendizaje” (IESPP CREA)

Lima – Perú

Tel.: +51 1 615  58 00

E-mail: eevans@iesppcrea.edu.pe

Elisabeth Evans Risco és Directora General del Colegio de Maestros CREA a Lima, Perú, des de la seva creació a l’any 2003. Va estudiar Educació a la Immaculata University (Llicenciada en Lletres) a la Universidad Católica del Perú a Lima (Llicenciada en Educació), Màster en Educació a la Universidad Enrique Guzman y Valle, Perú, DEA en Psicologia de l’Educació i Doctorat en Psicologia de l’Educació per la Universitat de València a Espanya.

Ha estat dedicada a la formació i preparació de directors i mestres de primària i secundària de Perú, El Salvador (Amèrica Central) i Estats Units d’Amèrica en els següents temes:

  • Drets Humans en l’Educació.
  • Formació Curricular.
  • Lideratge Pedagògic.
  • Educació bilingüe i multicultural.
  • Ensenyament de l’anglès com a llengua secundària en el context espanyol.
  • Ensenyament de l’Espanyol com a llengua secundària en diferents grups Ètnics, Andins i Amazònics.