El Grup centra la seva activitat investigadora en l’anàlisi de les competències i actituds lingüístiques, el paper que juguen les llengües en les construccions identitàries i els perfils d’aculturació i l’aculturació lingüística dels estudiants. Des d’un punt de vista interdisciplinari analitza les interrelacions que s’estableixen entre tots aquests aspectes, amb la finalitat de comprendre’ls en profunditat i potenciar la igualtat d’oportunitats actual i futura en societats lingüística i culturalment diverses. Conceptualment, entenem el desenvolupament humà com el resultat de la participació en pràctiques educatives, siguin formals o no formals.