Les actituds configuren les nostres experiències i percepcions del món i guien els nostres comportaments i interaccions amb l’entorn i amb altres persones. Les actituds ens ajuden a donar sentit a un univers caòtic i faciliten la presa de decisions en proporcionar simplicitat cognitiva, ja que divideixen l’univers en coses que a un li agraden, li desagraden o sobre les que no té opinió. En conseqüència, les actituds lingüístiques són una força potent en l’aprenentatge de les llengües, en la dinàmica interpersonal i intergrupal, en la definició i expressió de la identitat social i en l’aplicació de les polítiques lingüístiques, el que les fa especialment rellevants en entorns multilingües, en els quals coexisteixen diferents llengües i en els quals les persones han de negociar qui parla quina llengua, a qui i quan.

En conseqüència, és de vital importància comprendre els diversos factors educatius, socials i psicològics que intervenen en el procés de construcció de les actituds lingüístiques. D’aquesta manera, es pretén investigar les particularitats contextuals que afavoreixen els canvis en les actituds lingüístiques, així com els diferents factors que poden fomentar aquests canvis actitudinals.

Finalment, un altre enfocament de la nostra investigació és avançar en el mesurament de les actituds lingüístiques, mitjançant el desenvolupament de mesures i tècniques implícites.