La mobilitat internacional ha incrementat de manera significativa la diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat. Tant és així que, en l’actualitat, una de les funcions fonamentals de l’escola és la capitalització lingüística de les noves generacions. Davant d’aquesta realitat, la Comissió Europea defensa una educació que potenciï el plurilingüisme entre els estudiants. Un plurilingüisme que contempli les llengües minoritàries regionals i migratòries i les llengües estrangeres. En aquest sentit, l’estudi de models d’educació bilingüe, l’anàlisi del coneixement lingüístic en la/les llengua/es de l’escola, els processos de transferència lingüística, l’anàlisi d’errors lingüístics durant l’adquisició d’una nova llengua i els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixen l’aprenentatge lingüístic, s’han convertit en els eixos capitals de la nostra investigació.